อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/contact/

ดาวน์โหลด แผนผังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

การเดินทางและแผนที่


มีที่จอดรถและจะมีค่าธรรมเนียมจอดรถ

MRT (ลงสถานีสีลมและเดิน 4 นาที)

BTS (ลงสถานีศาลาแดงและเดิน 4 นาที)